سخت افزار کارت هاي تلفن گويا

کارتهاي سخت افزاريdonjin و Dialogic مشهورترين کارتهاي سخت افزاري تلفني براي انواع کاربردهاي IVR و CTI مي باشند. کارتهاي Dialogic توسط شرکت Intel؛ و کارتهاي Donjin توسط شرکت چيني Donjin توليد مي شوند. کارتهاي دانجين بصورت ماژولار طراحي شده اند و امکان اضافه و کم کردن ظرفيت خطوط آن روي يک کارت امکان پذير مي باشد. کارتهاي Dialogic کيفيت مناسب و قابليت اطمينان بالايي دارند و به عنوان مطمئن ترين کارت سخت افزار تلفني شناخته مي شوند.