سخت افزار کارت هاي Donjin

کارتهاي سخت افزاري Donjin از جمله ديگر کارتهاي سخت افزاري تلفني براي کاربردهاي IVR و CTI مي باشند. اين کارتها در حال حاضر توسط شرکت چيني Donjin توليد مي شود. کارتهاي دانجين (Donjin) همانند کارتهاي ديالاجيک Dialogic داراي انواع مختلف با ظرفيت خطوط مختلف مي باشد و از خطوط آنالوگ (خطوط معمولي) و خطوط ديجيتال (E1) پشتيباني مي نمايند. اين کارتها نيز در رده دوم کيفيت به عنوان کارت تلفني شناخته شده هستند. کارتهاي دانجين بصورت ماژولار طراحي شده اند و امکان اضافه و کم کردن ظرفيت خطوط آن روي يک کارت امکان پذير مي باشد ، ماژول هاي اين کارتها بصورت دو خط مي باشند و بنام ماژول M2T Module شناخته مي شوند.

DN161A

 • ظرفيت از 2 تا 16 خط آنالوگ
 • نصب بر روي اسلات PCI
 • امکان افزايش تعداد خطوط به صورت ماژول(هر ماژول دو کانال تلفن است)
 • پشتيباني از شماره گيريCaller ID(DTMF/FSK) , DTMF
 • قابليت نصب چندين کارت روي يک کامپيوتر

DN081A

 • ظرفيت از 2 تا 8 خط آنالوگ
 • نصب بر روي اسلات PCI
 • امکان افزايش تعداد خطوط به صورت ماژول(هر ماژول دو کانال تلفن است)
 • پشتيباني از شماره گيريCaller ID(DTMF/FSK) , DTMF
 • قابليت نصب چندين کارت روي يک کامپيوتر

ماژول دو خط آنالوگ M2T

 • قابل نصب بر روي کارت هاي DN081A و DN081F و DN161A
 • قابليت پشتيباني از دو خط تلفن بصورت همزمان