سخت افزار کارت هاي Dialogic

کارتهاي سخت افزاري Dialogic مشهورترين کارتهاي سخت افزاري تلفني براي انواع کاربردهاي IVR و CTI مي باشند. اين کارتها در حال حاضر توسط شرکتIntel توليد مي شود. کارتهاي Dialogic داراي انواع مختلف با ظرفيت خطوط مختلف مي باشد و از خطوط آنالوگ (خطوط معمولي) و خطوط ديجيتال (E1) پشتيباني مي نمايند. کيفيت مناسب، قابليت اطمينان بالا و کاربردهاي متعدد اين کارت سخت افزاري موجب شده است به عنوان مطمئن ترين کارت سخت افزار تلفني شناخته شود.

D/4PCIUF

 • داراي 4 کانال با قابليت ارسال و دريافت فکس
 • پشتيباني از فايل هاي صوتي با فرمت هاي G.726 و GSM
 • حداکثر فشرده سازي صدا با حفظ کيفيت
 • سازگاري با انواع خطوط تلفن و عدم محدوديت جغرافيايي
 • قابليت اتصال روي اسلاتت هاي PCI و PCI Express

D/120JCT-LS

 • پشتيباني از فرمت هاي G.726 و GSM
 • پشتيباني از فرمت هاي A-law و μ-law
 • قابليت اتصال به اسلات هاي PCI و PCI Express

D/300JCT-E1

 • امکان 30 کانال روي يک اسلات PCI
 • تشخيص سکوت و حذف آن هنگام ضبط مکالمات
 • قابليت ارسال و دريافت فکس
 • قابليت اتصال روي اسلاتت هاي PCI و PCI Express

D/600JCT-1E1

 • امکان 60 کانال روي يک اسلات PCI
 • تشخيص سکوت و حذف آن هنگام ضبط مکالمات
 • قابليت ارسال و دريافت فکس
 • قابليت اتصال روي اسلات هاي PCI و PCI Express

D/600JCT-2E1

 • امکان 60 کانال روي يک اسلات PCI
 • تشخيص سکوت و حذف آن هنگام ضبط مکالمات
 • قابليت ارسال و دريافت فکس
 • قابليت اتصال روي اسلات هاي PCI و PCI Express