Ram 512M Cisco

حافظه رم RAM يا Random Access Memory يک حافظه در روترهاي سيسکو است که داراي سرعت بسيار بالايي مي باشد، اين حافظه فرار يا Volatile است و به همين دليل با Restart شدن روتر سيسکو اطلاعات آن از بين مي رود ، همين اتفاق زمانيکه برق روتر قطع مي شود نيز براي حافظه RAM مي افتد. محتويات اين حافظه عبارتند از سيستم عامل در حال اجراي روتر يا همان Cisco IOS که در حالت Running قرار دارد، System Table هاي IOS و بافر ها در اين حافظه نگهداري مي شوند، همچنين RAM براي نگهداري Routing Table ها و کش هاي ARP و بافرينگ Packet ها نيز مورد استفاده قرار ميگيرد که البته مورد آخر بيشتر از Shared RAM استفاده مي شود. RAM به عنوان يک حافظه موقتي براي نگهداري تنظيمات روتر زمانيکه روتر روشن مي شود استفاده مي شود، اطلاعات مربوط به نرم افزار هاي در حال اجرا در روتر، دستورات سيستم عامل روتر، Running Configuration  Arp Cache و Routing Table ها براي اجراي سريعتر در حافظه RAM قرار مي گيرند.

مشخصات

Products Name Ram Router 512MB
Brand Name Cisco
Model Number CIS-15-9044-01
Connectivity techn Wired
Manufacturer USA