ضبط داخلي ديجيتال

قابل استفاده داخل کيس (مانند فلاپي درايو)

ضبط مکالمات داخليهاي ديجيتال مرکز پاناسونيک – گوشيهاي سري 76 و به بالا-

ضبط  (استريو) همزمان 16 ورودي، در صورت اتصال گوشي دوم کليه مکالمات ضبط مي گردد،

در حال حاضر اين محصول در مرحله تست نهايي مي باشد و بزودي آماده فروش خواهد شد.