نرم افزار ضبط مکالمات نسخه6

نرم افزار ضبط مکالمات نسخه 8

Utility

فايل هاي کمکي

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 WMPLAYER11 exe 23.2 MB 1399/07/30 658 دریافت فایل
2 GoldWave exe 1.8 MB 1399/07/30 990 دریافت فایل
4 DirectX9 exe 31.6 MB 1399/07/30 678 دریافت فایل
5 SQLManager2008 exe 6.3 MB 1399/07/30 523 دریافت فایل
9 AccessDatabaseEngine exe 25.3 MB 1399/07/30 737 دریافت فایل
10 AccessDatabaseEngine_x64 exe 27.3 MB 1399/07/30 661 دریافت فایل
1
نام
WMPLAYER11
نوع
exe
حجم
23.2 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
658
2
نام
GoldWave
نوع
exe
حجم
1.8 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
990
4
نام
DirectX9
نوع
exe
حجم
31.6 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
678
5
نام
SQLManager2008
نوع
exe
حجم
6.3 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
523
9
نام
AccessDatabaseEngine
نوع
exe
حجم
25.3 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
737
10
نام
AccessDatabaseEngine_x64
نوع
exe
حجم
27.3 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
661

تعهدنامه خريد سيستم هاي ضبط مکالمات

از کليه خريداران اين سيستم تعهدنامه کاربري قانوني دريافت ميگردد؛(خريدار) تعهد مي نمايد کالاي خريداري شده را در محل شرکت ذکر شده به طور علني و به منظور مستندسازي اطلاعات بازرگاني و پشتيباني استفاده نمايد و به هيچ عنوان با موضوع شنود (استراق سمع) استفاده نکند. همچنين خريدار تعهد مي نمايد همواره کليه پرسنل فعلي و جديد که از خطوط تلفني استفاده مي کنند و کليه افراد طرف دوم مکالمه که از شرکت با ايشان تماس گرفته مي شود و يا ايشان با شرکت تماس مي گيرند، از وجود اين سيستم آگاه شوند. در غير اينصورت کليه شکايات قضائي بر عهده خريدار مي باشد.