گارانتي

کليه سيستمهاي ضبط مکالمات شرکت تلسا داراي يکسال گارانتي (بر اساس سريال دستگاه و تاريخ فاکتور ثبت شده) و خدمات پس از فروش مي باشد. نرم افزار هاي کنترلي سيستم هاي ضبط مکالمات تلسا در دوره هاي 3 ماهه بروز رساني مي شوند و نسخه هاي جديد بر روي سايت قرار مي گيرند. براي اطلاع از آخرين بروز رساني ها و دريافت نسخه هاي جديد نرم افزار هاي تلسا به بخش دريافت فايل مراجعه نمائيد.