نرم افزارهاي پيش نياز سرور-V8

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 dotNet4_5 exe 48.0 MB 1399/07/30 757 دریافت فایل
2 SqlMsdeSetup exe 54.3 MB 1399/07/30 1043 دریافت فایل
3 XpNeeded zip 3.6 MB 1399/07/30 798 دریافت فایل
4 dotNet3_5 exe 231.5 MB 1399/07/30 640 دریافت فایل
1
نام
dotNet4_5
نوع
exe
حجم
48.0 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
757
2
نام
SqlMsdeSetup
نوع
exe
حجم
54.3 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
1043
3
نام
XpNeeded
نوع
zip
حجم
3.6 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
798
4
نام
dotNet3_5
نوع
exe
حجم
231.5 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
640

نرم افزارهاي پيش نياز کلاينت -V8

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 dotNet4_5 exe 48.0 MB 1399/07/30 757 دریافت فایل
2 dotNet3_5 exe 231.5 MB 1399/07/30 640 دریافت فایل
1
نام
dotNet4_5
نوع
exe
حجم
48.0 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
757
2
نام
dotNet3_5
نوع
exe
حجم
231.5 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
640

نرم افزار اصلي تلسا-V8

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 TelsaRecorder_Ver8.0_Setup 7z 86.8 MB 1401/02/26 18 دریافت فایل
1
نام
TelsaRecorder_Ver8.0_Setup
نوع
7z
حجم
86.8 MB
تاریخ
1401/02/26
دانلود
18

بروز رساني نرم افزار سرور-V8

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود

نرم افزار اختياري تلسا

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 TelsaWebReportingSetup exe 37.3 MB 1399/07/30 750 دریافت فایل
1
نام
TelsaWebReportingSetup
نوع
exe
حجم
37.3 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
750