کيت رابط ضبط بيسيم موتورولا

اينترفيس ارتباطي بين سيستم ضبط مکالمات و بيسيم راديويي قابل استفاده در داخل خودرو و بيسيم اصلي
 

 

ميکروفون

دريافت همه جهته صدا تا فاصله 5 متر

و پاسخ فرکانسي يکنواخت 

کيت گزارش مرکز تلفن

اين کيت ميتواند پورت SMDR را همزمان در اختيار دو کامپيوتر مجزا و يا دو برنامه ي مجزا روي يک کامپيوتر قرار دهد.