ضبط داخلي ديجيتال

قابل استفاده داخل کيس (مانند فلاپي درايو)؛ ضبط مکالمات داخليهاي ديجيتال مرکز پاناسونيک (گوشيهاي سري 76 و به بالا)، ضبط (استريو) همزمان 16 ورودي، در صورت اتصال گوشي دوم کليه مکالمات ضبط مي گردد، در حال حاضر اين محصول در مرحله تست نهايي مي باشد و بزودي آماده فروش خواهد شد.

ضبط مکالمات PRI

قابل استفاده داخل کيس (مانند فلاپي درايو)؛ ضبط مکالمات خطوط PRI، خطوط 4 رقمي و 5 رقمي مخابراتي و ضبط مکالمات ارتباطات بين مراکز تلفن پاناسونيک و اريکسون که توسط PRI لينک شده اند.