رله هوشمند

مشخصات:

1-تغذيه از برق شهري (220 ولت)

2-داراي دو عدد لنز Fresnel (به فاصله زاويه 90 درجه از يکديگر)

3-حساسيت 6 متر 

4-تغذيه محافظت شده نسبت به پلاريته

5-فتوسل براي تشخيص شب و روز

6-امکان تنظيم جهت خاموش بودن در شب و يا روز و روشن شدن دوباره

7-قابليت تنظيم زمان ON بودن و زمان تشخيص مجدد

 

نمونه اي از کاربردها:

1-رله هوشمند در صنعت هوشمند سازي ساختمان يکي از سنسور هاي پرکاربرد محسوب مي شود،

يکي از اين کاربردها استفاده  در بخش Security ساختمان مي باشد و اين قابليت را دارد که هر گونه

حرکت را شناسايي کرده و به طور مستقيم يک دستگاه الکتريکي مثل لامپ يا آژير را فعال کند

و همچنين مي توان خروجي ديجيتال آن را به کنترلر مرکزي ساختمان منتقل نمود.

 

2-با توجه به برد اين محصول از آن مي توان در يک محدوده مشخص به منظور باز کردن درب يا 

روشن کردن لامپ يا هر دستگاه الکتريکي استفاده کرد. اين محصول الکترونيکي به گرماي بدن

 موجودات زنده که همان مادون قرمز منتشر شده در اطراف بدن مي باشد حساس است.

 

3-از اين محصول مي توان جهت روشن و خاموش کردن وسايل و تجهيزات گرمايشي و سرمايشي،

در صورت مشاهده افراد داخل محل (اتاق)، استفاده نمود.