مسدود کننده تلفن همراه

داراي 4 آنتن پرقدرت در فرکانسهاي: CDMA: 869-894MHz

و GSM: 925-960MHz و DCS: 1805-1880MHz

و PHS: 1900-1990MHz

قدرت خروجي: 3 وات.

وزن: 2Kgr

محفظه خنک کنندگي آلومينيومي.

شعاع پوشش: کاملا وابسته به فاصله تا BTS

و شرايط محيطي از 1 متر تا 50 متر - حداقل

فاصله لازم تا BTS يک کيلومتر.

امکان تست در محيط اصلي.