ماژول دو خط آنالوگ M2T

  • قابل نصب بر روي کارت هاي DN081A و DN081F و DN161A
  • قابليت پشتيباني از دو خط تلفن بصورت همزمان