منبع تغذيه دوبل

مشخصات

نام محصول منبع تغذيه دوبل
نوع محصول DC Power Supply
مدل TP72
ميزان جريان ورودي 2A
ميزان ولتاژ ورودي 100-240V 50/60 HZ
ميزان جريان خروجي ------
ميزان ولتاژ خروجي 19V & 16V & 12V در سه مدل
ابعاد 20*20*4.5cm

منبع تغذيهLITEON

مشخصات

نام محصول منبع تغذيه LITEON
نوع محصول DC Power Supply
مدل PA-1121-01
ميزان جريان ورودي 2A
ميزان ولتاژ ورودي 100-240V 50/60 HZ
ميزان جريان خروجي 6A
ميزان ولتاژ خروجي 20V
ابعاد 16.5*6*3.5 cm

منبع تغذيهIBM

مشخصات

نام محصول IBM Marca Registrada
نوع محصول DC Power Supply
مدل IBM 08K8204
ميزان جريان ورودي 2.8A - 3.2A
ميزان ولتاژ ورودي 100-240V 50/60 HZ
ميزان جريان خروجي 12.5A
ميزان ولتاژ خروجي 12V
ابعاد 16.7 *7.2*3.5cm