آموزش بيسيم موتورولا

در صورت نياز ميتوان با هر کانال از سيستم هاي ضبط مکالمات، يک دستگاه بيسيم را ضبط کرد. جهت اتصال بيسيم به ضبط مکالمات بايد از اينترفيس ضبط بيسيم موتورولا استفاده کنيم.

جهت اين کار 3 اتصال لازم است:

1. اتصال انشعاب از دهني جهت دريافت صداي دهني

2. اتصال انشعاب از Pin accessory جهت دريافت صداي طرف مقابل

3. اتصال اينترفيس ضبط بيسيم با دستگاه ضبط مکالمات

اينترفيس مدلهاي خودرويي با مدلهاي روميزي متفاوت است و هنگام خريد حتما اين نکته را به شرکت تلسا اطلاع دهيد

 

اتصال انشعاب از دهني جهت دريافت صداي دهني

با استفاده از يک کابل کوتاه CAT5 مستقيم (که هنگام خريد اينترقيس ضبط تحويل داده شده است) کابل دهني بيسيم را از داخل اينترفيس عبور دهيد. در صورتيکه بخواهيد به جاي اتصال اين قسمت كليه انشعابات را از قسمت پشت بيسيم ( pin accessory ) بگيريد، نياز به پروگرام بيسيم است که افراد آشنا به اين کار ميتوانند پس از پروگرام مربوطه صداي دهني را از 2 پين سبز و سفيد تکي (غير 2 قلو) از پشت بيسيم انشعاب بگيرند و ديگر نيازي به انشعاب از سيم CAT5 دهني نيست.

اتصال انشعاب از Pin accessory جهت دريافت صداي طرف مقابل

همانطوريکه در اشکال زير مشاهده ميکنيد Pin accessory بيسيمهاي موتورولا به 2 صورت 16 پايه يا 20 پايه هستند که شماره پايه ها مشخص شده است، حتما به جهت شماره و ترتيب شماره گذاري مخصوصا در حالت 20 پايه دقت نماييد. دو سيم سبز سفيد دو قلو از اينترفيس را به پايه هاي 1 و 16 وصل کنيد. هر کدام از سيمهاي سبز و سفيد دوقلو براي اين است تا در صورتيکه محل اتصال مورد نطر شامل يک جامپر بود(مثلا ممكن است پايه هاي 15 و 16 توسط جامپر اتصال كوتاه شده باشند.)، آن جامپر را دراورده و با استفاده از سيم همرنگ دو قلوي آن عمل اتصال + جامپر را انجام دهيم. در صورتيکه محل اتصال شامل جامپر نبود فقط از يکي از سيمهاي سبز و يا يکي از سيمهاي سفيد استفاده نماييد.

پين موتورولا

پين موتورولا

پين موتورولا

 

اتصال اينترفيس ضبط بيسيم با دستگاه ضبط مکالمات

RJ11 اينترفيس ضبط را به کانال ورودي دستگاه ضبط مکالمات وصل نماييد. توجه داشته باشيد که دو سيم وسط سوکت روي اينترفيس ضبط بيسيم شامل صدا مي باشد و در سيستمهاي ضبط مکالمات تلسا سري 4 کاناله و 16 کاناله 2 سيم وسط ورودي هر کانال است و در سيستم ضبط مکالمات 8 کانله 2 سيم وسط براي يک کانال و 2 سيم کنار براي کانال ديگر است.

تنظيمات نرم افزاري

پس از نصب در قسمت وضعيت ضبط کننده ها / وضعيت / سيگنال و يا پخش همزمان بايد سيگنال هر دو طرف خط بيسيم را ببينيد و يا صداي هر دو طرف خط يبسيم را بشنويد. اگر هر گونه مشکلي وجود دارد حتما با دقت بيشتر مراحل بالا را مرورو کنيد. اگر صداي دهني وجود داشت فقط قسمت 2 از موارد بالا مشکل دارد. پس از اطمينان از صحت موارد بالا براي کليه کانالهاي بيسيم از قسمت وضعيت ضبط کننده ها / تنظيمات / نوع ضبط را روي HOX قرار دهيد. در صورت هر گونه مشکل در مکالمات ضبط شده بيسيم (وجود مکالمات حاوي سکوت يا پايان ضبط با وجود صدا) از قسمت (فرامين / vox setting / حساسيت ضبط) در حاليکه از بيسيم استفاده نمي شود ارزيابي محيط را بزنيد و پس از 30 ثانيه 2 عدد خط قرمز را 1 ميليمتر بالاتر از نويزهاي نمايش داده شده ببريد و تنظيمات را ذخيره نماييد. اين عمل شناسايي نويز واقعي محيط به نرم افزار تلسا است.