کيت گزارش مرکز تلفن

کيت گزارش مرکز تلفن دو خروجي، سخت افزاريست که توسط آن گزارش پاناسونيک از پورت SMDR دريافت و به کامپيوتر ضبط مکالمات متصل مي شود. از آنجاييکه ممکن است اطلاعات پورت SMDR پاناسونيک علاوه بر ضبط مکالمات، مورد نياز نرم افزارهاي ديگر مانند CRM، برنامه ارسال SMS و ... نيز باشد، اين کيت ميتواند پورت SMDR را همزمان در اختيار دو کامپيوتر مجزا و يا دو برنامه ي مجزا روي يک کامپيوتر قرار دهد. قسمت اتصال به کامپيوتر از طريق پورت USBمي باشد که پس از نصب درايور مربوطه (CH340 يا TELSA USB 2 COM) بصورت پورت COM در Divace Manager>Port قابل مشاهده مي باشد.

در صورت تمايل به اطلاع از عملکرد داخليهاي مرکز تلفن بايد کيت گزارش مرکز تلفن 2 خروجي شرکت تلسا را تهيه نماييد. اين کيت از يک طرف به پورت SMDR مرکز تلفن (9 پين يا 25 پين) متصل ميگردد (هنگام خريد کابل حتما نوع و تعداد پين پورت SMDR مرکز تلفنتان را به شرکت تلسا اطلاع دهيد در غير اينصورت براي 9 پين male در نظر گرفته ميشود) و از طرف ديگر به پورت usb کامپيوتر ضبط مکالمات متصل ميگردد. ارتباط اين 2 ماجول يک کابل 4 رشته با دو سر سوکت rj11 ميباشد. اين کابل 4 رشته حتما بايد به صورت يک به يک باشد. طول اين کابل به فاصله مرکز تلفن و کامپيوتر ضبط در محل نصب وابسته ميباشد و بنابراين در محل نصب ساخته ميشود. پيشنهاد ميگردد لازمه يک به يک بودن سوکتهاي دو سر اين کابل را حتما با استفاده از تستر شبکه تست کنيد. ديتاي ارتباطي روي اين کابل توسط ماجولهاي سخت افزاري مدوله ميشود و امکان بلند بودن اين مسير تا بالاي 100 متر وجود دارد. در هر دو ماجول دو طرف اين کابل در زمان ارسال بسته هاي ديتا LED هايي روشن ميگردند. رنگ سبز به معناي ارسال ديتا روي کابل و رنگ قرمز به معناي دريافت ديتا از کابل ميباشد. اين کيت شامل يک ماجول سمت SMDR مرکز تلفن و 2 ماجول سمت کامپيوتر (پورت USB) دارد. يکي از اين ماجولها براي نرم افزار تلسا و دومي براي موارد ديگر مثلا برنامه هاي CRM، محاسب گر، و يا .... قابل استفاده خواهد بود. هر دو ماجول امکان ارسال و دريافت اطلاعات از کامپيوتر به مرکز تلفن را دارند. درايور usb به همراه برنامه اصلي تلسا روي کامپيوتر نصب ميگردد. به علاوه ميتوانيد درايور آن را از سايت تلسا و يا جستجو در google با عنوان CH340 بدست آوريد.