PCI to USB

توضيحات :

کارت USB 2.0 قابليت نصب روي اکثر مادربوردهاي موجود را دارد و راه حلي براي داشتن پورت USB 2.0 روي کامپيوترهايي است که داراي اين پورت نيستند.

اين کارت به شما 5 پورت USB 2.0 مي دهد .

ويژگي ها :

داراي 5 پورت USB 2.0  با استفاده از اسلات PCI

مجهز به چيپست NEC Japan

سازگاري با وسايل USB 2.0 و USB 1.1