فروش ويژه

فروش ويژه کامپيوتر رکمونت 1 يونيت با پاور دوبل، هارد SSD128 MSATA و 8G DDR3 Ram، مادربرد Dq77kb و پردازنده ي Xeon e3 1265 2.5Ghz

پشتيباني نرم افزاري

لیست قیمت

ردیف عنوان تصویر توضیحات قیمت
1 پشتيباني نرم افزاري پشتيباني نرم افزاري يک ساله سرور تين کلاينت تومان
1
تصویر
توضیحات
پشتيباني نرم افزاري يک ساله سرور تين کلاينت
قیمت
تومان

BOX PC

لیست قیمت

ردیف عنوان تصویر توضیحات قیمت
1 TC920-14 تومان
2 TC920-19 تومان
3 TC920-16 تومان
4 TC920-04 تومان
5 TC920-20 تومان
6 TC920-28 تومان
7 TC920-30 تومان
8 TC920-29 تومان
9 TC920-02 تومان
10 TC920-07 تومان
11 TC920-10 تومان
12 TC920-24 تومان
1
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
2
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
3
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
4
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
5
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
6
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
7
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
8
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
9
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
10
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
11
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
12
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان

Rackmounte PC

لیست قیمت

ردیف عنوان تصویر توضیحات قیمت
1 TC920-21 تومان
2 TC920-25 تومان
3 TC920-18 تومان
4 TC920-05 تومان
5 TC920-15 تومان
6 TC920-31 تومان
7 TC920-26 تومان
8 TC920-32 تومان
9 TC920-01 تومان
10 TC920-06 تومان
11 TC920-12 تومان
12 TC920-09 تومان
13 TC920-23 تومان
14 TC920-33 تومان
15 TC920-27 تومان
16 TC920-11 تومان
17 TC920-08 تومان
18 TC920-03 تومان
19 TC920-13 تومان
20 TC920-34 تومان
21 TC920-17 تومان
22 TC920-22 تومان
23 TC920-36 تومان
1
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
2
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
3
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
4
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
5
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
6
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
7
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
8
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
9
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
10
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
11
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
12
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
13
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
14
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
15
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
16
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
17
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
18
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
19
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
20
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
21
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
22
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
23
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان

CPU

لیست قیمت

ردیف عنوان تصویر توضیحات قیمت
1 Intel Xeon E3-1265L تومان
2 G460 1.8GHZ 1155 تومان
3 I3 3250 تومان
4 I3 3220T تومان
1
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
2
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
3
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
4
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان

FAN CPU

لیست قیمت

ردیف عنوان تصویر توضیحات قیمت
1 FAN CPU LGA 1155 SOKET تومان
2 FAN CPU LGA 1366 تومان
1
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
2
عنوان
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان

Wireless RS232

لیست قیمت

ردیف عنوان تصویر توضیحات قیمت
1 wireless RS232
تومان
1
عنوان
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان

Speaker

لیست قیمت

ردیف عنوان تصویر توضیحات قیمت
1 Speaker mps-70
تومان
1
عنوان
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان

Motherboard

لیست قیمت

ردیف عنوان تصویر توضیحات قیمت
1 DH61AGL
تومان
2 DQ77KB
تومان
3 Supermicro MBD-X11SSV-Q-O
تومان
4 Motherboard H110T ASUS
تومان
1
عنوان
تصویر
قیمت
تومان
2
عنوان
تصویر
قیمت
تومان
3
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان
4
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان

Keyboard-Mouse

لیست قیمت

ردیف عنوان تصویر توضیحات قیمت
1 TC1901
تومان
2 TC1917
تومان
1
عنوان
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان
2
عنوان
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان

مبدل ها

لیست قیمت

ردیف عنوان تصویر توضیحات قیمت
1 USB to Wifi
تومان
2 HDMI to VGA
تومان
3 USB to Ethernet
تومان
4 PCI to USB
تومان
5 USB to Serial
تومان
1
عنوان
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان
2
عنوان
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان
3
عنوان
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان
4
عنوان
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان
5
عنوان
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان

کابل ها

لیست قیمت

1
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان
2
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان
3
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان
4
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان
5
عنوان
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان
6
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان
7
تصویر
توضیحات
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان

آداپتور

لیست قیمت

ردیف عنوان تصویر توضیحات قیمت
1 آداپتور 5 ولت Specification model number :   SRX0515SP@01 ... تومان
2 آداپتور 12 ولت Specification model number : WA-12N12FG Type... تومان
1
تصویر
توضیحات
Specification model number :   SRX0515SP@01 ...
قیمت
تومان
2
تصویر
توضیحات
Specification model number : WA-12N12FG Type...
قیمت
تومان