سنسور دود

سنسور دود مستقل 9 ولت
بدون نياز به نصب -  فقط کافيست باتري داخلي را جا زده و سنسور را بچسبانيد. داراي آژِير (بيزر) داخلي با حساسيت بالا