اطلاع رساني

نسخه 8 نرم افزار ضبط مکالمات تلسا، آماده ي بهره برداري مي باشد، در صورت تمايل به دريافت اين نسخه ي نرم افزاري، با شرکت تلسا تماس حاصل فرماييد.

ضبط مکالمات تلفني

لیست قیمت

ردیف عنوان تصویر توضیحات قیمت
1 ضبط مکالمات 4 کاناله قابل استفاده داخل کيس (مانند فلاپي درايو)؛ ضبط همزمان 4 ورودي
تومان
2 ضبط مکالمات 8 کاناله قابل استفاده داخل کيس (مانند فلاپي درايو)؛ ضبط همزمان 8 ورودي
تومان
3 ضبط مکالمات 16 کاناله قابل استفاده داخل کيس -مانند CDRW- و يا به صورت رکمونت 1 يونيت،  ...
تومان
4 ضبط مکالمات 32 کاناله قابل استفاده به صورت رکمونت 1 يونيت؛  ضبط همزمان 32ورودي
تومان
5 ضبط مکالمات 48 کاناله قابل استفاده به صورت رکمونت 1 يونيت؛  ضبط همزمان 48ورودي
تومان
6 ضبط مکالمات PRI قابل استفاده داخل کيس (مانند فلاپي درايو)؛  ضبط مکالمات خطوط PRI، خ...
تومان
7 ضبط داخلي ديجيتال قابل استفاده داخل کيس (مانند فلاپي درايو)؛  ضبط مکالمات داخليهاي دي...
تومان
8 ميکروفون دريافت همه جهته صدا تا فاصله 5 متر و پاسخ فرکانسي يکنواخت ...
تومان
9 کيت گزارش مرکز تلفن اين کيت مي تواند پورت SMDR را همزمان در اختيار دو کامپ...
تومان
10 کيت رابط ضبط بيسيم موتورولا اينترفيس ارتباطي بين سيستم ضبط مکالمات و بيسيم راديويي قابل استفاد...
تومان
1
تصویر
توضیحات
قابل استفاده داخل کيس (مانند فلاپي درايو)؛ ضبط همزمان 4 ورودي
جزئيات بيشتر آموزش SETUP
قیمت
تومان
2
تصویر
توضیحات
قابل استفاده داخل کيس (مانند فلاپي درايو)؛ ضبط همزمان 8 ورودي
جزئيات بيشتر آموزش SETUP
قیمت
تومان
3
تصویر
توضیحات
قابل استفاده داخل کيس -مانند CDRW- و يا به صورت رکمونت 1 يونيت،  ...
جزئيات بيشتر آموزش SETUP
قیمت
تومان
4
تصویر
توضیحات
قابل استفاده به صورت رکمونت 1 يونيت؛  ضبط همزمان 32ورودي
جزئيات بيشتر آموزش SETUP
قیمت
تومان
5
تصویر
توضیحات
قابل استفاده به صورت رکمونت 1 يونيت؛  ضبط همزمان 48ورودي
جزئيات بيشتر آموزش SETUP
قیمت
تومان
6
تصویر
توضیحات
قابل استفاده داخل کيس (مانند فلاپي درايو)؛  ضبط مکالمات خطوط PRI، خ...
جزئيات بيشتر آموزش SETUP
قیمت
تومان
7
تصویر
توضیحات
قابل استفاده داخل کيس (مانند فلاپي درايو)؛  ضبط مکالمات داخليهاي دي...
جزئيات بيشتر آموزش SETUP
قیمت
تومان
8
عنوان
تصویر
توضیحات
دريافت همه جهته صدا تا فاصله 5 متر و پاسخ فرکانسي يکنواخت ...
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان
9
تصویر
توضیحات
اين کيت مي تواند پورت SMDR را همزمان در اختيار دو کامپ...
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان
10
تصویر
توضیحات
اينترفيس ارتباطي بين سيستم ضبط مکالمات و بيسيم راديويي قابل استفاد...
جزئيات بيشتر
قیمت
تومان

ليست قيمت Licence ماژول هاي نرم افزار ضبط مکالمات نسخه 8

لیست قیمت

ردیف عنوان تصویر توضیحات قیمت
1 Ver8 - Trial
نسخه 8 نرم افزار ضبط مکالمات تلسا تومان
2 Ver8 TelsaRecorder Software
تومان
3 Salary - CRM
اتوماسيون اداري - حقوق و دستمزد تومان
4 Accounting - CRM
اتوماسيون اداري - حسابداري، انبار، توليد تومان
5 Email Reporting
گزارش مکالمات - پست الکترونيک تومان
6 SMS Reporting
گزارش مکالمات - پيامک تومان
7 Telegram Reporting
گزارش مکالمات - تلگرام تومان
8 CallCenter_ByTCP
گزارش مرکز تلفن از طريق شبکه تومان
9 FaxDetection
نمايش تصوير فکس از صداي مکالمه تومان
10 Asterisk Recorder
ضبط مکالمات استريسک تومان
11 SIP Recorder
ضبط مکالمات سيپ تومان
1
عنوان
تصویر
توضیحات
نسخه 8 نرم افزار ضبط مکالمات تلسا
قیمت
تومان
2
تصویر
توضیحات
قیمت
تومان
3
عنوان
تصویر
توضیحات
اتوماسيون اداري - حقوق و دستمزد
قیمت
تومان
4
عنوان
تصویر
توضیحات
اتوماسيون اداري - حسابداري، انبار، توليد
قیمت
تومان
5
عنوان
تصویر
توضیحات
گزارش مکالمات - پست الکترونيک
قیمت
تومان
6
عنوان
تصویر
توضیحات
گزارش مکالمات - پيامک
قیمت
تومان
7
عنوان
تصویر
توضیحات
گزارش مکالمات - تلگرام
قیمت
تومان
8
عنوان
تصویر
توضیحات
گزارش مرکز تلفن از طريق شبکه
قیمت
تومان
9
عنوان
تصویر
توضیحات
نمايش تصوير فکس از صداي مکالمه
قیمت
تومان
10
عنوان
تصویر
توضیحات
ضبط مکالمات استريسک
قیمت
تومان
11
عنوان
تصویر
توضیحات
ضبط مکالمات سيپ
قیمت
تومان