Cisco 1-Port ISDN BRI

Cisco 1-Port ISDN BRI S/T WAN Interface Card

يک رابط کاربري مي باشد و ممکن است نياز به اتصال يک شبکه خارجي داشته باشد البته بسته به منطقه اي از جهان که در آن حضور داريد.اين نوع ماژول سيسکو در يک مازول شبکه ي رسانه هاي مخاوط درج مي و يا اينکه بطور مستقيم اين اسلات،روي روترهاي مجتمع سري هاي سيسکو 1600، 1700، 1800،3700و 3800و ... درج مي شود.

،ادمين ها را قادر مي سازد که فضاي باارزش اسلات را به حداکثر برسانند WIC از طريق BRI توانايي افزودن

در حاليکه گزينه هاي اتصال اضافي را فراهم مي کند مانند اترنت، در همان ماژول. 

 

مشخصات

Products Name Cisco 1-Port ISDN BRI S/T WAN Interface Card
Brand Name Cisco
Model Number WIC-1B-S/T-V3 V01
Connectivity techn Wired
Manufacturer Cisco Systems.Inc