نصب برنامه اختياري تلسا

(برنامه اختياري)TelsaWebReportingSetup.exe: اين قسمت جهت گزارش هاي نموداري تحت وب مي باشد و در صورتيکه نخواهيد از اين گزارشات استفاده کنيد نيازي به نصب اين قسمت نيست. اين قسمت در صورتي قابل استفاده است که سرويس IIS روي کامپيوتر شما فعال نباشد.در کامپيوتر کلاينت نيازي به نصب WebServer نيست.براي استفاده از اين قابليت در مواردي که SQL شما پسورد دارد در خط دهم فايل dbconnect.php در مسير C:\WebServer\htdocs\Telsa نام کاربر و پسورد را تصحيح نماييد. اگر تمايلي به استفاده از نمودارهاي فراواني رکوردها - تحت وب - نداشته و از نصب اين قسمت صرف نطر کرديد - اخطار مربوطه در قسمت B را ok نماييد.