قابليت هاي سيستم ضبط مکالمات تلسا

امکان تعويض سخت افزار ،همزمان با کار نرم افزار.

شناسايي خودکار سيستم متصل شده به کامپيوتر.

به روزرساني برنامه از طريق اينترنت.

امکان نام گذاري هرخط و مشاهده ظرفيت آن بصورت جداگانه.

ضبط مکالمات تمامي کانالها بصورت همزمان.

ضبط اتوماتيک و نامحدود (روي هارد يا ادوات آرشيو) مکالمات بدون نياز به اپراتور.

ضبط با تشخيص برداشتن گوشي، CallerID، حساس به صدا و ضبط دائم.

ثبت تعداد زنگهاي قبل از برداشتن گوشي و مکالمات پاسخ داده نشده.

تشخيص و نمايش فکس و تشخيص و نمايش کد mdc1200 مربوط به بيسيمهاي موتورولا

تشخيص شماره هاي(تن و پالس و  CallerID(DTMF,FSK

جستجو بر اساس شماره تماس و CallerID و مشخصات مکالمه.

امکان پخش مکالمه يا مکالمات ضبط شده (قابل استفاده در شبکه)

نمايش شکل موج سيگنال و DC هر خط بطور جداگانه (براي تست)

نمايش نام افراد ، مطابق دفترچه تلفن Address Book ويندوز.

امکان گزارشگيري کامل نموداري از تمامي مکالمات انجام شده (تحت وب)

امکان چاپ ليست مکالمات به همراه مشخصات آنها.

آرشيو و بازيابي مکالمات بصورت waveياMp3 بر روي هارد ديسک يا CD.

تهيه CD صوتي مکالمات ضبط شده براي انواع سيستمهاي صوتي.

بانک SQL با امکان ضبط مجزاي فايل صوتي و فايل Text مشخصات مکالمه

کنترل تقويت اتوماتيک صدا

اطلاع رساني و امکان پاسخگويي به تماسها ، فقط در مدل (VASalgfxo)

تعريف و جستجوي شماره هاي ليست ممنوعه (Black list)

آرشيو و بازيابي مکالمات بر روي DVDRAM

تشخيص بوق آزاد، اشغال و زنگ تماس با امکان تنظيم فرکانس بوق آزاد

قابليت اطمينان بالا و عدم امکان خطاي پايدار

1000  ساعت ضبط به صورت MP3 براي هر کانال